Cennik

 

Sesje dzienne

2 godziny

Jednorazowe wejście  130 zł
Karnet 5 wejść 550 zł
Karnet 10 wejść 1000 zł
Dzieci od 0 do 6 lat bezpłatnie
Dzieci od 7lat do 18lat       50 zł

Sesje nocne

12 godzin
Jednorazowe wejście  400 zł
Karnet 10 wejść 3500 zł
Karnet 5 wejść  1850 zł
Dzieci od 0 do 6 lat bezpłatnie
Dzieci od 7 lat do 18 lat      200 zł

Seniorzy od 70 lat

 

Sesje dzienne

2 godziny
Jednorazowe wejście  100 zł
Karnet 10 wejść  900 zł

Sesje nocne

12 godzin
Jednorazowe wejście  300 zł
Karnet 10 wejść  2500 zł
Karnet 5 wejść  1350 zł

Uwaga :)

Na karnet dla seniorów mogą wchodzić jednynie osoby od 70 lat.